SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI

 

Sở giáo dục Hà Nội hay gọi tên đầy đủ Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.39421429 (giờ hành chính), 024.39421420 (ngoài giờ hành chính); Fax: 024.39423985

Email: vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn 

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 

Bản đồ Google Maps Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

 

Hình ảnh Sở giáo dục Hà Nội:

Sở giáo dục Hà Nội

 

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội