SỞ Y TẾ HÀ NỘI

 

Sở y tế Hà Nội hay còn gọi là Sở y tế Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 4, Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 3998 5765 – Email: vanthu_soyt@hanoi.gov.vn 

 

Bản đồ Google Maps Sở Y Tế Hà Nội

Hình ảnh sở y tế Hà Nội

sở y tế Hà Nội

 

sở y tế Thành phố Hà Nội