Giá trị nhân đôi của biệt thự ‘Song gia tuyệt tác’ tại đô thị đảo Phượng Hoàng

‘Song gia tuyệt tác’ tại đô thị đảo Phượng Hoàng   Vị trí trung tâm, số lượng giới hạn, đáp ứng nhu cầu của phần đông gia đình Việt, dòng biệt thự song lập tại đô thị đảo Phượng Hoàng, Aqua City được nhận định là sản phẩm giá trị trong danh mục BĐS của…

Cục Quản Lý Dược

Cục Quản Lý Dược Cục Quản lý Dược là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược, bao…