Phó Thủ tướng: “Sân bay Long Thành là hình ảnh quốc gia”

You are here: