Đầu tư 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho Sân bay Long Thành

You are here: